Faculty

Jin Nakazawa

jin@

Yin Chen

yin@

Akira Tsuge

tsuge@

Tadashi Okoshi

slash@

Tomotaka Ito

tomotaka@

Master

M2

Yusuke Motoki

mokky@

Ryo Ozawa

oza@

M1

Yusuke Yamada

yamad@

Hirono Kawashima

hirono@

Shinichiro Yasui

synth@

Tomoki Tanimura

tanimu@

Yui Kakino

yuui@

Bachelor

B4

Koyo Ri

koyo@

William Manthata

william@

B3

Shohei Omura

seiucchan@

Hiroo Bekku

bekku@

Satoki Hamanaka

hamachu@

Akiho Iwata

akiho@

Xi Wang

errol@

B2

Takumi Karasawa

tappun@

Tomoya Uehara

tommy@

Tatsuru Tomizawa

tatsuru@

Shinnosuke Ishiyama

shincha@

Shun Fukuda

futufutu@

Taiga Kume

hhiromasa@

Mizuki Yonezawa

miki@

Rio Sato

bruce@

Shinya Kinjo

shinya@

B1

Alex Kishimoto

alex@

Kohei Shimano

sulfur@

Naoki Kobayashi

naoyashi@

OB & OG

Takuro Yonezawa
Takamasa Ikeda
Makoto Kawano

makora@

Shuhei Kaiho

kaiho@

 メールアドレスは@の後にht.sfc.keio.ac.jpを付けてください